Ino-LT gamybinių patalpų ploto didinimas


Šiuo metu įgyvendinamas projektas dėl gamybinių patalpų padadinimo.